REVIZE A ZKOUŠKY
           tlakových nádob stabilních
  Klikni pro návštěvu stránek společnosti
  Zvolte téma

  Úvodní strana

  Tlakové nádoby

  Revize TNS

  Ceník revizí

  FAQ's

  Kontakt

   
  Rychlý kontakt
   777 669 310
   info@abepo.cz
Revize tlakových nádob
 
Provozovatel tlakových zařízení je povinen zajišťovat:

pravidelné provozní revize (zpravidla 1x ročně)
  Zahrnuje kontrolu celkového stavu nádoby, provozních podmínek, stavu a funkčnosti výstroje, vedení provozní dokumentace. Provádí revizní technik TNS, vystavuje protokol o provozní revizi.

pravidelné vnitřní revize (zpravidla 1x za 5 let)
  Zahrnuje kontrolu vnitřních stěn nádoby a/nebo měření tloušťky stěny pro identifikaci projevů koroze. Provádí revizní technik TNS, vystavuje protokol o vnitřní revizi. Následuje zkouška těsnosti.

pravidelné tlakové zkoušky (zpravidla 1x za 9 let)
  Zahrnuje zatížení nádoby (systému) zkušebním přetlakem a identifikaci deformací a/nebo netěsností. Provádí revizní technik TNS, vystavuje protokol o tlakové zkoušce.

vést dokumentaci, záznamy
  K provozované tlakové nádobě musí být pasport / prohlášení shody, musí být vedeny provozní záznamy o údržbě. Provádí proškolená obsluha TNS, vede provozní deník.

proškolení obsluhy (1x za 3 roky)
  Zahrnuje seznámení se zařízením, jeho funkcí, návodem k obsluze a základními úkony údržby jako zkoušení pojistnho ventilu, odkalování a pod.. Provádí revizní technik TNS, vystavuje osvědčení o proškolení.

 
Copyright © Abepo, s.r.o. 2013 All Rights Reserved
Domů | Tlakové nádoby | Revize TNS | Ceník revizí | FAQ's | Kontakt |